کنکور سراسری 97شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

تیر ۱۳۹۸ - کنکور سراسری ۹۸

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
شرکت آچار فرانسه